Een foutloze spreadsheet begint hier

PerfectXL is een state of the art samenwerkingsverband tussen Infotron en de TU Delft, waarmee u stap voor stap uw spreadsheet opbouwt of verbetert. Upload uw spreadsheet in de tool, volg de analyseresultaten en voer de verbeteringen door in uw eigen spreadsheet. Hiermee krijgt u gegarandeerd een goed georganiseerde en leesbare spreadsheet met veel minder risico's dan u van een spreadsheet gewend bent.

...met 3 beloftes van PerfectXL

Goed georganiseerd

Zorgt voor een goed georganiseerd bestand

Eenvoud

Maakt het eenvoudig en leesbaar

Minder risicos

Met aanzienlijk minder risico's

Belofte #1

Een goed georganiseerde spreadsheet

De tabbladen in veel bestaande Excel bestanden zijn met elkaar verbonden als spaghetti! Met PerfectXL ziet u in een oogopslag hoe de relatie is tussen de verschillende tabbladen. Door de juiste volgorde te kiezen, onnodige relaties te verwijderen en de tabbladen de juiste namen te geven, wordt de spreadsheet veel begrijpelijker.

Belofte #2

Eenvoudig en leesbaar

Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. Gelukkig heeft u met PerfectXL de tool in handen om uw spreadsheet beheersbaar te houden. Een eenvoudig en leesbaar Excel bestand is goud waard. Zeker als u samenwerkt met collega's.

Beperk het aantal verwijzingen

Sommige formules worden veel te lang en onleesbaar doordat er naar teveel cellen tegelijk wordt verwezen. PerfectXL detecteert dit automatisch en gaat u adviseren deze formules op te splitsen.

+ ÷ ×

Voorkom te veel operatoren

Het menselijk brein heeft moeite met multi-tasken. Excel kan het wel, maar het is belangrijk dat we zelf nog kunnen volgen wat er gebeurt. Anders maken we fouten. PerfectXL pikt de moeilijke gevallen eruit..

Geneste functies snel te ingewikkeld

Als dit, dan als dat, dan zo tenzij…en anders. Een lange reeks als-dan relaties maken redeneringen onbegrijpelijk. Zo is het ook in Excel. PerfectXL waarschuwt hiervoor.

Belofte #3

Veel minder risico's

PerfectXL detecteert automatisch maar liefst 21 soorten risico's in spreadsheets. Vaste getallen in formules, vervelende dubbeltellingen, zoekfuncties met een verkeerd bereik etcetera. Bijvoorbeeld:

Excel onderbroken reeks

Geen onderbroken reeksen

In een lange reeks identieke formules wordt er nog wel eens, al dan niet onbedoeld, een van de formules gewijzigd. Bijvoorbeeld ten behoeve van tijdelijke correcties. Deze onderbreking van doorgetrokken formules spoort PerfectXL voor u op.

Excel dubbeltellingen

Geen onbedoelde dubbeltellingen

Sommaties in Excel bevatten nog wel eens subtotalen waarin dezelfde cellen voorkomen als in de gehele sommatie. Cellen worden dubbel meegeteld. PerfectXL detecteert dit automatisch.

Excel onvolledige reeks

Geen onvolledige zoekfuncties

Een gegevenstabel wordt soms uitgebreid zonder dat zoekfuncties zoals Vlookup en Match die in deze tabel zoeken daarop worden aangepast. PerfectXL waakt hiervoor.

Experts zijn overtuigd

"PerfectXL is an excellent tool for doing spreadsheet risk analysis and for finding problems in your Excel model."

Jan Karel Pieterse, MVP Excel Expert